--> @kennypierrelus
4 notes · #stance #stretched tires #offset #stretch #ferrari #ferrari wheels #scion tc #sowo #sowo2013 #jackson chu
  1. faggxtprincx reblogged this from d7kday
  2. northwest290 reblogged this from d7kday
  3. d7kday posted this